sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kotli oraz oddziałów gimnazjalnych na zebranie, które odbędzie się w czwartek 24.01.2019 r. o godzinie 1630 w sali gimnastycznej szkoły podstawowej. Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.