sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Kotli   uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza zspwkotli

Uwaga: aby można było złożyć wniosek do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Jeżeli nie posiadasz konta na platformie ePUAP kliknij TUTAJ aby je założyć.

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  zspkotla.pl
Data publikacji: 2015-09-01
Data aktualizacji: 2018-09-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  1. filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących  
  2. część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
  4. opublikowane zdjęcia nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  5. pliki PDF, DOCX itp. - redaktor stara się ograniczyć korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie

Data sporządzenia: 2021-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Łagodzka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 831 83 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotli

ul. Szkolna 4

67 -240 Kotla

tel. 76 831 83 82

fax. 76 831 85 92

Strona iternetowa: zspkotla.pl

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Architektura

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Szkolnej. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Szkoła posiada jeden podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych (od frontu budynku).  Wszystkie toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego i Szkoły Filialnej w Chociemyśli odbędzie się 02.09.2019 r.  o godzinie 830. Msza św. rozpocznie się o godz. 745 w kościele parafialnym w Kotli.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że zgodnie z Art. 13:

Czytaj więcej...

SZKOŁA W OKRESIE POWOJENNYM

    Szkoła Podstawowa w Kotli rozpoczęła swoją działalność 4 września 1945 r.Po zakończonej wojnie w maju 1945 r. do Kotli zaczęli przybywać pierwsi tzw. repatrianci z okolic Nowogródka, w czerwcu z Tarnopola i Zborowa. W miesiącach lipiec – wrzesień 1945 r. osiedlali się ludzie powracający z przymusowych robót z Niemiec, z centralnej Polski, z poznańskiego. W Kotli były 2 budynki szkolne – szkoła katolicka i ewangelicka. Budynek szkoły ewangelickiej był mocno zniszczony, katolicka szkoła była niemal zrujnowana. Pomoce naukowe zostały rozgrabione, eksponaty pobite.

Czytaj więcej...

Kornel Makuszyński urodził się 8 stycznia 1884 r. w Stryju. Autor książek dla dzieci i młodzieży, powieściopisarz i felietonista. Studiował filologię polską i romańską na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1908-1910 przebywał w Paryżu.
W latach 1905 - 1914 był stałym recenzentem teatralnym "Słowa Polskiego" i kierownikiem literackim teatru lwowskiego. Od 1915 roku w Kijowie pełnił obowiązki prezesa Związku Literatów i Dziennikarzy Polskich.
W latach 1915 - 1916 był kierownikiem literackim Teatru Polskiego. W 1918 roku zamieszkał w Warszawie. W 1926 otrzymał państwową nagrodę literacką za poemat "Pieśń o Ojczyźnie. W 1929 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Zakopanego, gdzie osiadł na stałe po powstaniu warszawskim. Zmarł 31 lipca 1953 roku w Zakopanem i tam też został pochowany.

Napisał:
1908 r. - zbior wierszy "Połów gwiazd", humoreski "Rzeczy wesołe",
1911 r. - recenzje teatralne "Dusze z papieru",
1918 r. - liryki "Narodziny serca",
1919 r. - "Piosenki żołnierskie", zbiory "Awantury arabskie", "Wycinanki", "Żywot pani i inne
świecidełka", "Listy zebrane" i "Kartki z kalendarza".

Książki dla dzieci:
1928 r. - "O dwóch takich co ukradli księżyc",
1930 r. - "Przyjaciel wesołego diabła",
1033 r. - "Panna z mokrą głową",
1937 r. - "Szaleństwa panny Ewy" , "Awantura o Basię" , "Szatan z siódmej klasy" ,
1933 - 1934 r. - "Przygody koziołka Matołka" ,
1935 - 1936 r. - "Przygody małpki Fiki Miki" .

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

Czytaj więcej...