sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Dyrektor

 • H. Ignacik  - j. polski

Wicedyrektorzy

 • D. Danielewicz - matematyka
 • B. Gela - Rutkowska  - j. polski

   

  • T. Bagińska- przyroda, geografia, wychowawca klasy VIII b
  • D. Baraniecka - edukacja wczesnoszkolna IIIb, WDŻ
  • M. Bassarab - informatyka, plastyka, technika
  • Z. Bek - matematyka
  • H. Bylebył - nauczyciel biblioteki
  • R. Dobrowolska – Fischer - biologia, chemia, WDŻ
  • I. Gniewosz - edukacja wczesnoszkolna
  • U. Gniewosz  - religia
  • A. Grzyb - pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
  • D. Dominika Gęsicka-Bajon - j. angielski
  • E. Kempa - pedagog
  • D. Kraszewska- religia
  • E. Konopska - matematyka
  • M. Drozd- j. niemiecki
  • K. Ogórek - j. angielski
  • A. Marciniak -  muzyka, logopeda, terapeuta pedagogiczny
  • K. Nomejko - nauczyciel – wychowawca świetlicy, wychowanie fizyczne
  • D. Nowalińska - j. polski
  • A. Osikiewicz – logopeda
  • J. Pławska - j. polski
  • J. Podwińska - pedagog, doradca  zawodowy
  • I. Rutkowska- edukacja wczesnoszkolna 
  • A. Skiba- nauczyciel – wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
  • P. Mika - psycholog
  • L. Sobolewska - wychowanie fizyczne
  • J. Spychała - pedagog specjalny,  surdopedagog, rewalidacja
  • P. Stasyszyn - fizyka
  • A. Szermer - j. polski, historia
  • A. Twardy - wychowanie fizyczne, EDB
  • M. Włodarska - edukacja wczesnoszkolna, historia, wos
  • D. Wojno-Fidzińska - edukacja wczesnoszkolna 
  • L. Woźniak - edukacja wczesnoszkolna, muzyka
  • K. Bartczak – nauczyciel wspomagający
  • A. Michaliszyn - nauczyciel wspomagający
  • D. Radziejewska - nauczyciel wspomagający

   

  Dyżury nauczycieli