sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Dyrektor

 • H. Ignacik  - j. polski

Wicedyrektorzy

 • D. Danielewicz - matematyka
 • B. Gela - Rutkowska  - j. polski
 • T. Bagińska- przyroda, geografia, wychowawca klasy VII b
 • D. Baraniecka - edukacja wczesnoszkolna IIb, WDŻ
 • K. Bartczak- nauczyciel specjalista, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • M. Bassarab - zajęcia komputerowe,  informatyka
 • B. Borodaj - matematyka 
 • H. Bylebył - nauczyciel biblioteki
 • R. Dobrowolska – Fischer - biologia, chemia, WDŻ, wychowawca klasy IIIb gimazjum
 • E. Filipczuk- plastyka
 • I. Gniewosz - edukacja wczesnoszkolna III a
 • U. Gniewosz  - religia, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, wychowawca klasy IV b
 • A. Grzyb - pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
 • W. Haładczuk -religia
 • M.  Kawałkowska - j. angielski, wychowawca klasy VI b
 • E. Kempa - pedagog
 • D. Kraszewska- religia
 • H. Kulesza - matematyka, wychowawca klasy V b
 • M. Łojko - Krzyszkiewicz - j. angielski, wychowawca klasy VIII b
 • M. Łukijańczuk- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • M. Makałowska - fizyka
 • A. Marciniak -  muzyka, logopeda, terapeuta pedagogiczny, wychowawca klasy V c
 • K. Nomejko - zajęcia opiekuńczo - wychowawcze,  wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IVc
 • J. Nowak - j. niemiecki
 • D. Nowalińska - j. polski, historia
 • A. Osikiewicz - logopeda
 • J. Pławska - j. polski
 • J. Podwińska - pedagog, doradca  zawodowy, socjoterapeuta, j. francuski
 • I. Rutkowska- edukacja wczesnoszkolna I b, WDŻ
 • A. Skiba- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • S. Sobczuk- psycholog
 • L. Sobolewska - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy  VI a
 • W. Sobolewski- technika, zajęcia techniczne,  edb, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy IIIa gimazjum
 • J. Spychała - pedagog specjalny,  surdopedagog, rewalidacja
 • G. Stodulska - matematyka, wychowawca klasy  VIII a
 • A. Szermer - j. polski, historia, wos, wychowawca klasy  VII a
 • M. Szuszkiewicz- j. polski,  wychowawca klasy  IV a
 • A. Twardy - gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy  V a
 • E. Wenerska  - j. angielski
 • M. Włodarska - edukacja wczesnoszkolna II a, historia, wos
 • D. Wojno-Fidzińska - edukacja wczesnoszkolna I a
 • L. Woźniak - edukacja wczesnoszkolna III b, muzyka

Szkoła Filialna w Chociemyśli

 • P. Ciunajcius-Baraniecka - edukacja wczesnoszkolna I c
 • D. Kraszewska- religia
 • M. Łukijańczuk- nauczyciel biblioteki, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
 • A. Purgał- edukacja przedszkolna
 • R. Rybak - edukacja przedszkolna
 • M. Ryszka-Gryndzia - edukacja wczesnoszkolna II c
 • A. Twardy - gimnastka korekcyjna
 • E. Wenerska  - j. angielski

DYŻURNY NAUCZYCIELI 2018\2019