sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Dyrektor

 • H. Ignacik  - j. polski

Wicedyrektorzy

 • D. Danielewicz - matematyka
 • B. Gela - Rutkowska  - j. polski

   

  • T. Bagińska- przyroda, geografia, wychowawca klasy VIII b
  • D. Baraniecka - edukacja wczesnoszkolna IIIb, WDŻ
  • M. Bassarab - informatyka, plastyka
  • Z. Bek - matematyka
  • H. Bylebył - nauczyciel biblioteki
  • R. Dobrowolska – Fischer - biologia, chemia, WDŻ
  • I. Gniewosz - edukacja wczesnoszkolna I b
  • U. Gniewosz  - religia
  • A. Grzyb - pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny
  • M.  Kawałkowska - j. angielski, wychowawca klasy VII b
  • E. Kempa - pedagog
  • D. Kraszewska- religia
  • H. Kulesza - matematyka, wychowawca klasy VI b
  • M. Łojko - Krzyszkiewicz - j. angielski, wychowawca klasy IVa
  • M. Łukijańczuk- nauczyciel – wychowawca świetlicy
  • A. Marciniak -  muzyka, logopeda, terapeuta pedagogiczny
  • K. Nomejko - nauczyciel – wychowawca świetlicy,  wychowanie fizyczne, wychowawca klasy Vc
  • D. Nowalińska - j. polski, wychowawca klasy VIc
  • A. Osikiewicz – logopeda
  • J. Pławska - j. polski, wychowawca klasy Va
  • J. Podwińska - pedagog, doradca  zawodowy
  • I. Rutkowska- edukacja wczesnoszkolna II b
  • A. Skiba- nauczyciel – wychowawca świetlicy
  • S. Sobczuk- psycholog
  • L. Sobolewska - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy  VII a
  • W. Sobolewski- technika, edb, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy Vb
  • J. Spychała - pedagog specjalny,  surdopedagog, rewalidacja
  • P. Stasyszyn - fizyka
  • A. Szermer - j. polski, historia, wos, wychowawca klasy  VIII a
  • A. Twardy - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy  VI a
  • M. Włodarska - edukacja wczesnoszkolna III a, historia, wos
  • D. Wojno-Fidzińska - edukacja wczesnoszkolna II a
  • L. Woźniak - edukacja wczesnoszkolna I a, muzyka

   

  Szkoła Filialna w Chociemyśli

  • K. Bartczak – edukacja wczesnoszkolna II c
  • S. Ignacik - edukacja wczesnoszkolna I c
  • D. Kraszewska- religia
  • K. Kubiak - edukacja wczesnoszkolna III c
  • M. Łukijańczuk- nauczyciel biblioteki, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
  • Osikiewicz – logopeda, język angielski
  • A. Purgał- edukacja przedszkolna
  • R. Rybak - edukacja przedszkolna

DYŻURNY NAUCZYCIELI