Rekrutacja dzieci do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotl w roku szkolnym 2019/2020 (pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do  Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli (pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli (pdf)