Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Kotli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Filialnej w Chociemyśli, przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotliw roku szkolnym 2019/2020 (pdf)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Przedszkola Publicznego w Kotli/Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Chociemyśli*  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli (pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Publicznego w Kotli/Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Chociemyśli* w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli (pdf)