sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

REKRUTACJA   DO  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  W KOTLI I  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO   W  SZKOLE  FILIALNEJ W CHOCIEMYŚLI  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021 W  ZESPOLE  SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM  W  KOTLI.

Przyswajanie wiedzy przez zabawę w trakcie 5 godzin dziennie, nieodpłatnie zgodnie z podstawą programową. Opłata za każdą następną godzinę poza podstawą programową wynosi 1zł.

Co oferuje nasze przedszkole dzieciom i rodzicom:

  • Profesjonalna opieka nad dziećmi od 2,5 roku do 6 lat.
  • Czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców.
  • Sale wyposażone w kolorowe szafki, stoliki i krzesełka.
  • Do dyspozycji dzieci kąciki tematyczne, bogato zaopatrzone w zabawki, instrumenty muzyczne czy sprzęt do zajęć sportowych.
  • Estetyczne otoczenie, zadbany obiekt oraz plac zabaw ulokowany w zielonym i bezpiecznym terenie. Gry i zabawy na powietrzu.
  • Preferujemy wychowanie przez uczestnictwo w kulturze, organizujemy wycieczki do teatru, kina, spotkania z artystami i twórcami, rozwijamy edukację teatralną (małe formy teatralne).

Ponadto dodatkowe zajęcia nieodpłatne:

  • J. angielski 2 razy w tygodniu po 30 minut (6-latki) i 2 razy w tygodniu po 15 minut (3-4 latki i 5 latki).
  • Religia (5-6 latki) 2 razy w tygodniu po 30 minut.
  • Zajęcia z logopedą i pedagogiem.

Przedszkole jest otwarte na propozycje rodziców odnośnie godzin pracy, całodziennego wyżywienia oraz odpłatnych zajęć dodatkowych (np.:  rytmika, taniec i inne).

Poniżej znajduje się do pobrania i wydrukowania wniosek o przyjęcie dziecka i  karta zapisu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

 
ZAPRASZAMYsmile

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Kotli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli i oddziałów przedszkolnych w Szkole Filialnej w Chociemyśli, przyporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej  im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli w roku szkolnym 2020/2021 (pdf)

HARMONOGRAM  CZYNNOŚCI   W  POSTĘPOWANIU  REKRUTACYJNYM ORAZ  UZUPEŁNIAJĄCYM  DO  PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO W  KOTLI  I ODDZIAŁÓW  PRZEDSZKOLNYCH  W  ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W  KOTLI  W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ IM. KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO W KOTLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (pdf)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Publicznego w Kotli/Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Chociemyśli* w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli (pdf) (wersja edytowalna doc)

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Przedszkola Publicznego w Kotli/Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Chociemyśli*  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotli (pdf) (wersja edytowalna doc)

Oświadczenia dotyczące treści karty zgłoszenia  i ochrony danych osobowych (pdf) (wersja edytowalna doc)