sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

W dniach 18.02 – 24.02.2019 roku uczniowie klas pierwszych i drugich Szkoły Filialnej w Chociemyśli oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Chociemyśli  uczestniczyły w imprezie czytelniczej TU MIESZKA BAJECZKA,

która przebiegła pod hasłem Mój przyjaciel pies i była powiązana z książką autorstwa Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją.”

Impreza składała się z trzech części:

·       spotkania z książką,

·       prezentacja „Mój przyjaciel pies”,

·       konkursy.

  • W roku szkolnym 2018/2019 fragmenty książki czytali:
  • Wójt Gminy Kotla Pan Łukasz Horbatowski,
  • Wychowawca klasy Ic Pani Paulina Ciunajcius-Baraniecka,
  • Logopeda Pani Anna Osikiewicz,
  • Wicedyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kotli Pani Dorota Danielewicz.

Dnia 24.02.2019 gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Amicus- Pana Artura Krawca- behawiorystę
i trenera psów, który przyjechał do nas z psami Vigo i Darra. Uczniowie obejrzeli ciekawą i pouczającą prezentację. Poruszono następujące zagadnienia:

1. Pies jako gatunek - pochodzenie, bliscy krewni, selekcja hodowlana pod względem użytkowym - pies w służbie człowiekowi, zawody wspierane pracą psów.

2. Komunikacja psów, emocje i język ciała psów - znaczenie prezentowanych pozycji ciała, sygnały uspokajające i sygnały dystansujące.
3. Zasady życia z psem i jego potrzeby - obowiązki właściciela, wychowanie, żywienie, ruch, sporty i formy zabawy z psami.

4.Swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące własnych przeżyć i doświadczeń z psami.

Ponadto w naszej szkole odbyła się zbiórka niezbędnych rzeczy dla podopiecznych z Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Amicus (karma, koce, miski itp.) Do akcji włączyli się uczniowie, przedszkolaki oraz wszyscy pracownicy szkoły- za co serdecznie dziękujemy.

Dnia 24 lutego 2019r. przeprowadzono podsumowujące akcję czytelniczą dwa konkursy:

-dla klasy Ic i oddział przedszkolny „Mądre Sówki”– Ilustracja do książki „O psie, który jeździł koleją”,

-dla klasy IIc– Zgaduj-zgadula „Co wiem o psach?”

Wszystkie prace zostały ocenione, a najlepsze nagrodzone.

 

Organizatorzy akcji:         

Małgorzata Łukijańczuk

Anna Osikiewicz