Zapraszamy do uczestnictwa w bibliotecznym konkursie plastycznym

 „Przysłowia mądrością narodu- zilustruj przysłowie o rodzinie

Organizator konkursu:

      Organizatorami tego konkursu są: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele poloniści i nauczyciel plastyki.                                                            

Cele konkursu:

-  Zachęcanie uczniów do zainteresowania się tematyką przysłów wyrażających sentencję lub myśl pochodzącą ze źródeł literackich lub ludowych.

-   Rozwijanie literackich i plastycznych zainteresowań uczniów.

-   Popularyzacja przysłów o rodzinie.

-   Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

-   Wspieranie ucznia uzdolnionego.

Zakres:

        Należy wyszukać przysłowia o rodzinie, wybrać jedno i wykonać   do niego ilustrację.

Warunki uczestnictwa:

  1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas   IV – VIII.
  2. Ilość prac plastycznych zgłaszanych do konkursu jest ograniczona; jedna praca od jednego ucznia.
  1. Pracę konkursową należy wykonać na kartce formatu A4 techniką dowolną.
  2. Wszystkie prace mają być podpisane na odwrocie ( imię i nazwisko, klasa),

     należy tu także napisać treść wybranego przysłowia, do którego wykonano  

     ilustrację , tylko takie prace będą oceniane przez jury.

  1. Etapy konkursu:
  • zgłoszenie udziału (osobiście lub poprzez klasowego łącznika bibliotecznego) w bibliotece szkolnej do 7 IX 2021r. (wtorek);
  • przygotowanie prac plastycznych;
  • złożenie prac (w bibliotece szkolnej) do 4 X 2021r. (poniedziałek).
  1. Prace konkursowe oceniać będzie niezależne jury.
  2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkową ocenę z języka polskiego i plastyki oraz punkty dodatnie za udział w konkursie na szczeblu szkoły.

      Dodatkowo trzy najładniejsze prace zostaną nagrodzone, a ich autorzy otrzymają cenne nagrody  książkowe.     

 

                                                                                                         Organizatorzy:

 H. Bylebył

D.Nowalińska

A.Szermer

J.Pławska

M.Bassarab

M.Drozd

H.Ignacik