sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

 Dzień otwarty 2022

9 czerwca 2022 r. został zorganizowany Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli.


Z oferty skorzystało 37 przedszkolaków. Były to dzieci z Przedszkola Publicznego w Kotli, Oddziału Przedszkolnego w Chociemyśli, z Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” w Głogówku oraz dzieci z obwodu Gminy Kotla, które od września 2022 r. będą uczniami tutejszej szkoły. Goście zwiedzali pomieszczenia szkolne, ich wyposażenie oraz uczestniczyli w otwartych zajęciach edukacyjnych, przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów. Mieli także okazję porozmawiać z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotli, nauczycielami, koleżankami i kolegami - uczniami naszej szkoły. Dla dzieci przygotowano słodki poczęstunek i szereg upominków. Uczestnicy Dnia Otwartego obejrzeli pokaz multimedialny, a na pożegnanie wszyscy otrzymali prospekty zawierające ofertę edukacyjną szkoły.

ORGANIZATOR:

Teresa Bagińska

WSPÓŁORGANIZATOR:
Anna Skiba