Egzamin2022

W dniu 09.06.2022 odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową pod bacznym okiem przedstawicielki Policji i nauczyciela wf. Przed przystąpieniem do części praktycznej, wcześniej uczniowie pod kierunkiem nauczyciela techniki musieli zdać część teoretyczną dotyczącą przepisów ruchu drogowego, budowy roweru i podstawowych zasad pierwszej pomocy.


Ogółem do egzaminu z części praktycznej przystąpiły 44 osoby. Wśród zadań, które uczniowie musieli wykonać znalazły się:
- stosowanie się podczas jazdy do znaków drogowych pionowych i poziomych,
- sygnalizowanie podczas jazdy skrętu w prawo i w lewo,
- jazda po slalomie,
- zachowanie wobec pieszych,
- zachowanie podczas jazdy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym i zjazd z niego,
- ustępowanie pierwszeństwa,
- jazda po,, ósemce''.
Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do części praktycznej zdali egzamin pozytywnie i wkrótce otrzymają karty rowerowe, które na uroczystym apelu wręczy dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego- P. Halina Ignacik.

image000000012.jpg image000001010.jpg image000002010.jpg

image000003006.jpg