sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji- Narodowe Czytanie. W tym roku, 3 września, lektorzy z klas VII i VIII  czytali „ Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Akcja ta była również okazją do wykonania dodatkowych działań w ramach samokształcenia uczniów- poznania działalności literackiej autorki.

Egzemplarze „ Moralności pani Dulskiej” można było ostemplować okolicznościową pieczęcią otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.