sekretariat@zspkotla.pl
tel.76 83 18 382

Z nadejściem końca roku szkolnego 2020/2021 zakończyliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym kolejną już akcję zbierania plastikowych nakrętek (po sokach, napojach, nabiale, środkach chemicznych itp.).

Przedsięwzięcie miało przede wszystkim wymiar charytatywny – pomoc potrzebującym dzieciom, ale także ekologiczny – recykling plastikowych nakrętek. W tym roku zbieraliśmy nakrętki dla potrzebujących dzieci z naszego regionu. Akcja, jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców
i pracowników szkoły. W tym roku szkolnym razem zebraliśmy 777,5 kg nakrętek. Liderem akcji została klasa VIIIb, drugie miejsce zajęła klasa Va, a trzecie VIc.  Na wyróżnienie zasługują również klasy Ia i IVa. Uczniowie zwycięskich klas otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSP w Kotli oraz Łukasza Horbatowskiego Wójta Gminy Kotla.

 

Koordynatorzy akcji:

Kinga Nomejko

Anna Skiba