Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli informuje, że:

-  wszyscy kandydaci , których rodzice złożyli wniosek/ kartę zgłoszenia o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli, zostali przyjęci do szkoły;

- wnioski/ karty zgłoszenia  rodziców o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Kotli oraz Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Chociemyśli zostały rozpatrzone pozytywnie.