20 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli odbył się I etap XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  klas I-III, tym razem online.
Organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego jest Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

          Celem konkursu było: pielęgnowanie piękna i kultury języka, prezentowanie dzieł literatury polskiej i powszechnej, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania sztuką recytacji, doskonalenie wyrazistej mowy i kompetencji językowych, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości, inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek.

Wzięło w nim  udział 12 uczniów z klas I- III.

Warunkiem udziału w konkursie było zarejestrowanie prezentacji dwóch dowolnie wybranych utworów poetyckich poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie).

Kryteriami oceny, jakimi kierowało się jury, było:

- dobór tekstu do predyspozycji ucznia,

- stopień pamięciowego opanowania tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

W jury zasiedli: p. A. Osikiewicz- przewodnicząca, p. H. Bylebył, p. J. Spychała, p. A. Skiba.

Po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie, jury wyłoniło  następujących  z w y c i ę z c ó w:

KLASA I:

I m.- Milan Walendowski- klasa I a

II m.- Lena Iwanow- kl. I b

III m.- Jacob Nowak- kl. I b

 

KLASA II:

I m.- Krzysztof Zaremba- kl. II b

II m.- Aleksandra Foterek- kl. II b

III m.- Władysław Szestakow- kl. II b

 

KLASA III:

I m.- Wojciech Walaszczyk- kl. III b

II m.- Oktawian Kurdybała- kl. III b

III m.- Michał Owsiany- kl. III b

 

Gratulujemy! Dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców, ufundowane przez Radę Rodziców, zostaną wręczone uczestnikom i laureatom po powrocie z nauczania zdalnego.

 

Przesłuchania nagrań laureatów zakwalifikowanych do II etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III odbędą się w dniach 27.04. – 14.05. 2021 r. w Szkole Podstawowej       w Jerzmanowej.

 

Wszystkim Rodzicom i Wychowawcom dziękujemy za współpracę.

 

 

                                                            Koordynatorzy: I. Rutkowska i D. Baraniecka